Upravit stránku

Následujúci text popisuje, akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytol/a. Nájdete tu taktiež informácie o tom, ako nás kontaktovať, pokiaľ máte pripomienky ohľadom osobných údajov. Na akékoľvek otázky vám radi odpovieme.
 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Firma / meno a priezvisko: Propart, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 35, Pribeta 94655
IČO: 36556611
Telefón: 00421 948 802 804
E-mail: propartsro@propartsro.sk


Aký typ osobných údajov zhromažďujeme?

Zhromažďujeme len osobné údaje za účelom komunikácie s užívateľmi webových stránok alebo realizáciu ponúkanej služby alebo predaje tovaru na základe plnenia uzavretej zmluvy. Jedná sa o Meno, Priezvisko, Dodaciu adresu, Fakturačnú adresu, E-mail a platobné údaje podľa typu platby.
 

Za akým účelom spracovávame osobné dáta?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre realizáciu komunikácie s užívateľmi webovej stránky či splnenie zmluvy vzniknutej objednaním ponúkaných služieb, a to k týmto účelom:

 • Informácie o produktových novinkách.
 • Realizácia služby.
 • Informovanie o stave objednávky.
 • Doručenie objednaného tovaru.
 • Vybavenie prípadnej reklamácie.

E-mailovú adresu potrebujeme k tomu, aby sme vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha vyplnením formulára pre registráciu k týmto e-mailom, alebo potvrdením e-mailu, ktorý vám bol zaslaný na základe objednávky služby / produktu.

Pokiaľ tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Túto možnosť nájdete v každom prijatom newsletteri. Obrátiť sa môžete aj na vyššie uvedený e-mail poverenej osoby.
 

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami?

Webové stránky sú napojené na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracúvajú dáta k svojmu účelu. Kompletný prehľad aplikácií tretích strán, ktoré naše webové stránky používajú, nájdete v následujúcej tabuľke:

Názov službyDátaÚčelTyp súhlasu
FacebookCookies, anonymné dáta o chovaní a záujmoch skupiny.Oprávnené záujmy správcu.Opt-out, nie je nutný súhlas.
Google analyticsCookies, Anonymné údaje o používaní webu.Analýza anonymných dát.Nie je nutný súhlas.
Google AdwordsCookies, Anonymné údaje o používaní webu.Optimalizácia kampaní na základe anonymných dát.Nie je nutný súhlas.
MailchimpE-mailSpráva a odoslanie e-mailové komunikácie.Oprávnené záujmy správcu, súhlas zákazníka.
SmartsuppCookies, Anonymné informácie o správaní na stránke.Analýza dát o správaní zákazníka na stránke.Nie je nutný.
 

Cez aplikácie tretích strán zhromažďujeme informácie o vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu vás identifikovať ako osobu a sú využívané len k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.
 

Ako využívame Cookies

Používame cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymne informácie o návšteve webových stránok. Tie potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie v cookies, ktoré ukladáme, sú anonymné. Cookies nie je možné sledovať automaticky - využívame variantu opt-in - tzn. súbory cookies sledujeme len po súhlase užívateľa webových stránok. 
 

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát používame?

Poskytovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k jich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

 •  Anonymizácia osobných údajov.
 • Schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov.
 • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zabezpečenie bezpečnosti spracovania.
 • Viacúrovňový firewall.
 • Antivírusovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov.
 • Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií.
 • Prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby Poskytovateľa.
 • Servery s osobnými údajmi uzamknuté v serverovni.

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytol/a?

Pokiaľ chcete overiť s akými vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme, obráťte sa na poverenú osobu - viz. mail v prvej časti tejto stránky. Rovnako postupujte aj v prípade, pokiaľ si prajete svoje osobné dáta odstrániť.
 

Obecné ustanovenia

 1. Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s jich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.
 2. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 3. V prípade, že by sa užívateľ webových stránok domnieval, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: - požiadať predávajúceho alebo spracovávateľa na jeho elektronickú adresu alebo písomne o vysvetlenie, - požadovať od správcu alebo spracovávateľa, a to žiadosťou na jeho elektronickú adresu, alebo písomne, aby odstránil takto vzniknutý stav
 4. Ak užívateľ webových stránok požiada o informácie ohľadom spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu na jeho elektronickú adresu alebo písomne poštou predať. Správca má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií, a to v prípade opakovanej žiadosti.
 5. Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.
 6. Všetky pochybenia, dotazy, únik alebo zneužitie osobných údajov môžete hlásiť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. (ÚOOÚ)

 

Nahoru

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií