Upravit stránku

Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade so Zákonom . č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám, okrem externého dopravcu, ktorému sú poskytnuté v takom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Nahoru